Marko Jovišić – bas

Rođen sam u Pančevu 1985. godine, a odrastao u Banatskom Novom Selu, gde sam završio osnovnu školu. Posle toga, upisao sam gimnaziju u Pančevu. U to vreme počeo sam da se bavim muzikom. Instrumenti koji me najviše zanimaju su bas gitara i električna gitara. Tako je muzika postala moj omiljeni hobi. U jesen 2013. godine čuo sam za bend UZEMLjENjE, čija muzika i filozofija samog benda mi se jako dopala. Tada sam već završio Visoku građevinsko-geodetsku školu strukovnih studija. Preko društvenih mreža stupio sam u kontakt sa članovima benda i kada je mesto basiste bilo upražnjeno, prvi put aktivno sam započeo saradnju sa momcima iz Uzemljenja i u skladu sa svojim obavezama i aktivnostima benda, naša saradnja u većoj ili manjoj meri traje i dan danas.